Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS
Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web www.olisfranquesa.com, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través d’aquest lloc web.

VICENT FRANQUESA SEGURA disposa d’una pàgina web de productes que són subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Les persones que pretenguin navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis poden realitzar-lo sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb prou capacitat legal per celebrar contractes.

USUARI
Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb prou capacitat d’obrar pot adquirir productes a través d’aquest lloc web.

L’usuari, una vegada completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat; i, en concret, en el mostrat sota l’epígraf “Protecció de dades” que es detalla en l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació negocial.

USUARI REGISTRAT/ NO REGISTRAT
Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb prou capacitat d’obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que se sol·liciten en l’apartat “Accedir al meu compte”.

L’usuari amb l’emplenament de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Una vegada completat el procediment l’usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, el detall de transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’ USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenient, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà elegit pel propi usuari i que li permetrà accedir a una àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. Per això, l’ usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones en puguin tenir coneixement.

En el supòsit que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata en la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a VICENT FRANQUESA SEGURA, perquè procedeixi a la seva modificació.

Usuari no registrat
Per poder realitzar les compres no cal que sigui donat d’alta com a usuari registrat si no ho desitja; sinó que tan sols haurà d’omplir el formulari de comanda online, acceptant el tractament d’aquests de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats en l’avís legal i política de privacitat.

En aquest cas, l’usuari no disposarà d’un compte propi on pugui accedir i revisar les seves compres, promocions…. Sent tan sols les dades facilitades per poder realitzar la compra sol·licitada

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT
Al lloc web es descriu les condicions de cadascun dels productes oferts, així com les seves característiques del producte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (tret de l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit/dèbit o si fa la seva comanda per telèfon, mitjançant transferència bancària:
– Si es vol realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament segura (RedSys), que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponible en el sector a través d’un servidor segur utilitzant protocol SSL.
– Si el pagament es realitza per plataforma Pay Pal; es remetrà a la plataforma d’ aquest mitjà de pagament, tenint l’ usuari que accedir en el seu compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a l’ empresa el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.

En cap cas, VICENT FRANQUESA SEGURA emmagatzemo aquestes dades, ja que tan sols són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a VICENT FRANQUESA SEGURA el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, VICENT FRANQUESA SEGURA emetrà el corresponent comprovant de compra a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari i s’adjuntarà una còpia en la comanda.

Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@olisfranquesa.com, per sol·licitar que li remetem el comprovant de compra per correu postal.

ENVIAMENT
La compra serà lliurada per l’empresa de missatgeria que disposa VICENT FRANQUESA SEGURA per a la realització d’aquestes tasques; havent d’abonar l’usuari les despeses que corresponguin a l’enviament del producte i que s’especifiquen exactament en el propi procediment de compra; i que serà acceptat per l’usuari en finalitzar la compra i abonar aquesta.

S’ entendrà que s’ ha formalitzat el lliurament quan aquesta sigui realitzada a l’ adreça indicada pel client, tot i que no sigui lliurat a la seva persona.

Només el consumidor serà responsable de la disminució del valor de béns resultants d’ una manipulació dels productes diferents de la necessària per garantir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament.

Es recorda que tots els productes disposen de la garantia de 2 anys des de la data de la factura, llevat dels productes degudament identificats que disposin d’ una garantia inferior per trobar-se així regulat per la normativa.

DRET DE DESISTIMENT
De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre que el producte sigui retornat en el seu correcte estat, en el seu estat original i amb els seus precintes de garantia intactes.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic info@olisfranquesa.com, al·legant que vol exercitar el seu dret de desistiment o completant aquest formulari:

A l’Atenció de VICENT FRANQUESA SEGURA
Per la present li comunico que desisteixo del nostre contracte de venda a baix referenciat:
– Referència (nº de comanda o factura): _________________
– Demanat rebut el dia ____________
– Nom de qui exerceix el dret (consumidor/es i usuari/s): _________________
– Domicili de qui exerceix el dret: _________________________________________________
– Correu electrònic de qui exerceix el dret: _________________
(obligatori si es remet via electrònica)
– Data: ___________
– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
(només si el present formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat aquest termini, VICENT FRANQUESA SEGURA no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE
S’informa que VICENT FRANQUESA SEGURA no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten en la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació en: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’ empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retrocatius – llevat que es tracti d’imposicions legals- i seran d’aplicació després de 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modifiacions, li recomanem no fer ús de la web

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’ aquestes.