Estimem el que fem

El procés de l'oli

Treballar la terra

A la terra és on tot comença. Les feines al camp consisteixen en varis processos que es van realitzant al llarg de l’any als olivers. En primer lloc, plantem nous arbres, i quan aquests ja tenen un parell d’anys, toca esporgar, regar, cultivar, etc. La finalitat? Que l’arbre creixi sa, fort i amb molta oliva.

Recol·lecció

Toca recollir resultats. En aquest pas és on es veu reflectida l’esforç de tot l’any. Consisteix en recol·lectar totes les olives que els arbres han produït. Segons la plantació, aquesta tasca la duem a terme o bé manualment o bé amb màquinaria específica.

Recepció

La primera fase d’obtenció de l’oli al molí. Tan bon punt es cullen les olives, es porten directament cap al molí. Com més ràpid, millor, perquè així no perden cap propietat. Així ens assegurem que cada lot d’olives que entra sigui d’una qualitat excel·lent.

Rentat d'olives

Quan les olives arriben al molí directament del camp, venen amb fulles i branquetes. En aquesta fase se separen les olives dels altres elements amb uns ventiladors. Tot seguit, se’ls hi passa una aigua i aquestes ja estan llestes per ser molturades.

Molturat i extracció

Les olives netes entren al molí. Aquí es trituren amb maquinària específica i la pasta que en surt es centrifuga. Amb el procés de centrifugació, es separa l’oli de la pinyola. Després, i per decantació, es separa aquest oli de l’aigua.

Ja tenim l’oli fet!

Filtrat i emmagatzematge

En aquest pas, l’oli passa als dipòsits soterrats del molí on hi reposa durant uns dies. D’aquesta forma aconseguim que les impureses baixin i quedin a la part inferior. Quan l’oli ha reposat es filtra per acabar de treure les petites impureses que puguin quedar i ja tenim oli llest per ser envasat.

Envasat

L’oli s’envasa a mesura que se’n va necessitant, mentre no sigui envasat, reposa als dipòsits a una temperatura suau i sense llum. Aquesta tasca es duu a terme manualment amb l’ajuda d’una màquina envasadora, que tenim a mida per les diferents tipologies d’eenvàs que tenim.

Venda i distribució

Toca compartir i vendre el nostre producte. Ens fem càrrec de que l’oli acabat d’envasar arribi als domicilis dels nostres clients, perquè puguin gaudir-lo al màxim.

Però també comptem amb botiga, veniu-nos a veure, us rebrem encantats!

Així elaborem els nostres olis

Cuidem el procés, gaudim la nostra feina, estimem les nostres oliveres. Així obtenim un oli d’una alta qualitat, 100% Km.0 de proximitat.